tisk domů


Počasí v roce 1963


Leden

Po celý leden vytrvale mrzlo s nočními teplotami - 17°C až - 20°C. Počátkem měsíce napadlo asi 10cm sněhu, který se celý měsíc udržel.


Únor

Počátkem února připadlo dalších 30 cm nového sněhu. Souvislá sněhová přikrývka dává dobrý předpoklad pro úspěšné přezimování ozimů a jetelů. Po celý měsíc vytrvale mrzne. Podle posudku meteorologů je letos největší zima za posledních 80 roků.


Březen

Ku zmírnění mrazů dochází až počátkem března. Dne 5. 3. se poněkud oteplilo a začíná tání. Avšak 10. 3. se znovu ochladilo a mrazy potrvaly až do konce měsíce.


Duben

Setí jařin a řepy bylo provedeno dík velmi příznivému počasí v měsíci dubnu kvalitně. Ve dnech 29. a 30. 4. velmi vydatně napršelo.


Květen

Po celý měsíc květen převládalo teplé, avšak suché počasí.


Červen

xxx


Červenec

Po celý červenec bylo teplé, suché počasí bez srážek, což se velmi projevuje hlavně u jařin v lehčích a písčitých půdách, žloutnou a přisychají.


Srpen

Koncem měsíce srpna přišly vydatné deště.


Září

xxx


Říjen

xxx


Listopad

Mrazy se dostavily až v druhé polovině listopadu.


Prosinec

Mrazy se držely bez podstatných rozdílů od - 2°C až - 12°C, denní teploty kolem 0 až do konce roku. Sníh téměř žádný. Občas jen poprašek, který vždy po několika dnech zmizel.

Nahoru


1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

zpět na stránku Počasí
zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
    © Zdeněk Nechvátal