tisk domů


Počasí v roce 1953


Leden

Letošní zima je dosti mírná. Napadlo něco málo sněhu.


Únor

Počasí je pěkné, veškerý sníh z polí se již ztratil.


Březen

Počasí se zhoršilo, mrzne, poletuje sníh a je velká zima.


Duben

Počasí velmi pěkné, zem. práce skončeny, sází se brambory. 25. 4. v odpoled. hodinách je po pěkné bouřce, která se chystala již celý týden, malá vláha, že je již tak vyprahlá, že je letos obava, že bude velice suchý rok. Koncem dubna se velmi ochladilo.


Květen

Na den 9. května snesla se v odpoled. hodinách sněhová bouře. Napadlo asi 4cm sněhu a velmi se ochladilo. Počasí stále nepříznivé pro růst obilí. Zima se střídá s prudkými vedry, ale neprší. Úroda bude podle dosavad. zjevů velmi špatná. Do konce května vůbec ani nesprchlo.


Červen

Po dlouhotrvajícím suchu prvních červnových dnech pěkně napršelo, takže ale zčásti je naděje na nějakou úrodu. 22. 6. v odpoled. hodinách snesla se nad obcí bouřka a průtrž mračen a vody zaplavily celé okolí. V dešti a bouřce setrval celý týden. Senoseč se zastavila a do pole se nemůže ani šlápnout. V pátek a v sobotu se počasí zlepšilo a v neděli se přihnala bouřka s kroupami a poslední naděje na úrodu byla zmařena.


Červenec

U jařin pro deštivé počasí, které začalo počátkem července, se žňové práce zdržely. Zemědělci mezi kosením sváží a mlátí, při pěkném počasí se zase pokračuje ve žňových pracích. Krupobitím byly zničeny řepky z 80%, žito z 25%, jařiny z 35 až 40% v trati, kudy pás krupobití prošel. Jak v senoseči a s počátkem žní bylo stále deštivé počasí, ku konci žní se počasí ustálilo a žně i výmlat byly úspěšně dokončeny.


Srpen

xxx


Září

Pro stále trvající sucho není možno provádět naorávku.


Říjen

Počátkem října přišla potřebná vláha a zemědělci mohli provést osev ozimů a též orbu na jaro. Říjen skončil za pěkného počasí.


Listopad

Letošní listopad je velmi pěkný. Neprší, přestože je vláhy zapotřebí, ale je teplo a některý den je opravdu jako z jara. Toto počasí se udrželo do konce listopadu a mnozí zemědělci vyhánějí dobytek ještě na pastvu a ostatní vozí na jaro hnůj a tento zaorávají.


Prosinec

Pěkné počasí se udrželo až do svátků vánočních. Je stále beze sněhu.

Nahoru


1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

zpět na stránku Počasí
zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
    © Zdeněk Nechvátal