tisk domů


Počasí v roce 1960


Leden

Počasí je střídavé a nenasvědčuje ani zimě. Prší a déšť a mlha se střídají, občas napadne něco sněhu, který teplem opět taje.


Únor

V měsíci únoru se konečně hlásí ke slovu zima. Napadlo něco sněhu a mrazy dosahovaly ojediněle až 25°C pod nulou. Toto počasí potrvalo asi 14 dnů a opět se zmírnilo.


Březen

xxx


Duben

V pozdním jaru přišly holomrazy, které ozimy a jetele velmi poškodily. Vzdor všem zásahům (přihnojení a převláčení) zůstaly porosty oz. pšenice, oz. ječmene, řepky, ozimých směsek a jetelů v tak špatném stavu, že bylo nutno velkou část těchto kultur zaorat.


Květen

xxx


Červen

xxx


Červenec

Pro deštivé a chladné počasí sklizeň sena velmi zaostává a seno ztrácí na jakosti.


Srpen

xxx


Září

Žňové práce se následkem vytrvalých dešťů po dobu celých žní protáhly až do konce září.


Říjen

xxx


Listopad

V listopadu i prosinci udrželo se velmi mírné a teplé počasí.


Prosinec

Teprve koncem měsíce prosince přišly slabé noční mrazíky kolem -3°C. Prvý poprašek sněhu napadl 30. prosince a v několika dnech zmizel.

Nahoru


1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

zpět na stránku Počasí
zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
    © Zdeněk Nechvátal