tisk domů


Současnost obce


O d r. 1991 se začíná rozvíjet v obci soukromá podnikatelská činnost. V tomtéž roce byla Sokolovna patřící TJ Sokol Pavlice bezplatně převedena do vlastnictví obce Pavlice. V červnu byla zahájena výstavba vodovodu, která byla skončena v roce 1997, od hlavního tahu na Jevišovice. Potrubí bylo položeno až k rodinnému domu Runkasových, kde byl postaven hydrant. Za odběr vody z hydrantu byl staven roční poplatek 50 Kčs za osobu.

9. listopadu 1991 došlo k přestěhování kanceláří obecního úřadu z budovy MNV zpět do původní budovy obecního úřadu. Budova MNV byla pronajata panu Peškovi, který zde provozoval restauraci. V říjnu 1995 budovu koupila firma Kopp. Od zaří 2008 patří firmě Renost, která se zabývá výrobou pojezdových koleček.

V r. 1995 bylo v obci instalováno nové veřejné osvětlení.

V červnu 1996 bylo započato s plynofikací obce.

11. 2. 1997 byla provedena kolaudace vodovodní sítě. Bylo vybudováno 5 498 m vodovodu.

V r. 1998 byla postavena autobusová čekárna v horní části obce. V listopadu 1999 byla započata rekonstrukce Sokolovny. Slavnostní otevření proběhlo 20. ledna 2002.

Pavlice jsou členem Svazku obcí při formanské cestě. Ten byl založen 23. března 2000 se sídlem v Pavlicích č. 90. Dalšími členy jsou Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Prokopov a Vranovská Ves. Cílem vzájemné spolupráce je rozvoj mikroregionu. Mezi celou řadou činností je prioritní vybudování kanalizace a čištění odpadních vod.

V srpnu 2002 byla na hasičské zbrojnici přistavěna věž na sušení hadic. 28. června 2003 oslavil SDH Pavlice 110. výročí svého založení. Oslava proběhla za účasti hasičů z Blížkovic, Hostimi a Znojma. Na fotbalovém hřišti provedli několik ukázek cvičných zásahů.

V roce 2003 byl zprovozněn areál víceúčelového hřiště s Orlovnou, který se budoval od 8. července 2002.

V říjnu 2003 se začalo s rekonstrukcí silnice v zatáčce u bývalého zájezdního hostince, kdy byla vystavěna opěrná zeď.

Od září 2006 je v Pavlicích v provozu sběrný dvůr odpadu, který slouží obyvatelům obcí ze Svazku obcí při formanské cestě.

V říjnu a listopadu 2008 proběhla oprava báně kostela sv. Filipa a Jakuba.

Koncem roku 2008 se Svazek obcí při formanské cestě připojil k občanskému sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, které má za cíl všestranný rozvoj daného regionu.

15. ledna 2009 byly obci slavnostně uděleny obecní symboly předsedou Poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem a místopředsedkyní Miroslavou Němcovou.

Z družstevního areálu AGD Blížkovice u Pavlického dvora bylo ve čtvrtek dne 12. 11. 2009 vyskladněno posledních 100 kusů prasat. Chov prasat byl ukončen z důvodu nízkých výkupních cen vepřového masa a ztrátovosti chovu. Do areálu bylo dovezeno 20 kusů ovcí ke spásání vegetace.

22. června 2013 proběhla na fotbalovém hřišti oslava 120. výročí založení SDH Pavlice, které předcházelo vysvěcení obecních symbolů v kostelu sv. Filipa a Jakuba.

V průběhu let 2015 a 2016 byla vybudována splašková kanalizace v rámci projektu Svazku při formanské cestě, do kterého byly zapojeny obce Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim a Pavlice, se společnou čistírnou odpadních vod v Grešlovém Mýtě.


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1997- ).
    © Zdeněk Nechvátal