tisk domů


SDH Pavlice


S bor dobrovolných hasičů byl založen r. 1893, tehdy ještě pod názvem Dobrovolná hasičská jednota v Pavlicích. Jeho zakladateli byli: Matěj Nezveda, nadučitel, Josef Sperling, farář, Josef Fischl, správce velkostatku, a Ferdinand Svoboda, obchodník.

Dne 25. října 1893 byly schváleny stanovy. V květnu 1894 byly první volby ve sboru. Prvními funkcionáři byli:

starosta Matěj Nezveda
jednatel František Nečas
pokladník Hynek Musilek
náčelník Ferdinand Svoboda
I. podnáčelník Josef Pokorný
II. podnáčelník Josef Přibil

Celkem bylo 22 členů.

SDH Pavlice Sbor zakoupil od firmy R. Smekal, Čechy u Prostějova čtyřkolovou dvouproudní stříkačku, 2 berlůvky, 6 košů na vodu a pro 22 mužů výzbroj i pracovní oblek; celkem asi za 1500 zlatých. Svěcení stříkačky proběhlo 8. září 1894. Koňskou přípřež ke stříkačce obstarávali jednotliví členové sboru za peněžitou náhradu.

Pavličtí hasiči zasahovali při požárech i v okolních obcích: Blanné, Blížkovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Jiřice, Vranovská Ves.

V roce 1896 byly zhotoveny prapory sboru.

Na valné hromadě r. 1899 jmenoval sbor čestným členem pana Roberta Biedermana, majitele velkostatku v Jevišovicích.

Když r. 1898 nadučitel Matěj Nezveda zemřel, byl zvolen starostou Jan Machain, který byl starostou až do r. 1901. V r. 1901 byl zvolen starostou Josef Fischl, správce velkostatku, ten byl až do r. 1904. V r. 1904 byl zvolen starostou Vladimír Eller, farář. Při valné hromadě r. 1909 zvolen byl starostou sboru Ludvík Pokorný, učitel. V r. 1919 starostou byl Eduard Kitla, účetní. V r. 1921 opět zvolen starostou Ludvík Pokorný, řídící učitel.

Hasičská zbrojnice se již od založení sboru nachází v dolní části obce. Byla zřízena přestavbou z obecní kůlny.

V srpnu 1936 bylo hasičské skladiště rozděleno na skladiště a sborovnu. Ke sborovně byla přistavěna předsíň, podlaha ve skladišti byla vybetonována.

Dne 25. července 1937 vykonali přehlídku sboru br. okrskový vzdělavatel Bedřich Dohnal a br. okrskový náčelník František Štursa.

Hasičská župa 37. Princova, kam patřil i pavlický sbor, se na mimořádné valné hromadě konané 7. ledna 1940 likvidovala a stala se III. obvodem hasičské župy č. 5 v Moravských Budějovicích. Jmění bývalé župy 37. Princovy bylo rozděleno podle stanov sborům.

R. 1941 zakoupil sbor do sborovny nová kamna, 2 vozové svítilny, 2 krompáče a 2 lopaty. Na zakoupení těchto věcí konal sbor po obci dobrovolnou sbírku; vybráno celkem 1026 K.

V únoru 1942 bylo zavedeno elektrické světlo do sborovny a skladiště. Na provedení elektrizace provedl sbor opět dobrovolnou sbírku po obci a bylo vybráno celkem 1009 K.

Tentýž rok bylo nařízeno ministerstvem vnitra, aby všechna práva a závazky sboru byly převedeny na obec. Proto sbor dobrovolných hasičů v Pavlicích předal všechen majetek do vlastnictví obce dne 2. července 1942.

Bylo dále nařízeno, že obec musí zakoupit motorovou stříkačku. Proto se obec se sborem usnesla, že výlohy na zakoupení motorové stříkačky zaplatí občané ze sbírky v obci provedené. Sbírka proběhla v květnu 1942. Vybralo se 41.873,20 K.

Zakoupena motorová stříkačka od fy. Josef Vystrčil a syn v Telči za obnos 36.998 K a hadice v obnosu 9.000 K, dohromady 45.998 K. Obci byla dodána motorová stříkačka dne 18. září 1943.

V průběhu srpna 1974 byl vybagrován rybník v dolní části obce („Dolňák“), který sloužil jako požární nádrž, a v září, říjnu a listopadu byly vybetonovány jeho břehy.

Dne 5. května 1987 byla otevřena nová budova MNV a požární zbrojnice, která byla postavena v letech 1984 - 1987 nákladem 1 940 000 Kčs. V budově se nachází 3 garáže pro požární techniku, kanceláře NV, schůzová místnost a sklady. Budova se používala do r. 1992, kdy byla prodána. Obecní úřad se vrátil do své dřívější budovy. Stejně tak zbrojnice, která je opět v dolní části obce u vodní nádrže. Do provozu uvedena v r. 1997.

V srpnu 2002 byla na hasičské zbrojnici přistavěna věž na sušení hadic.

28. června 2003 oslavil SDH Pavlice 110. výročí svého založení. Oslava proběhla za účasti hasičů z Blížkovic, Hostimi a Znojma. Na fotbalovém hřišti provedli několik ukázek cvičných zásahů.

V červnu 2004 bylo založeno dětské hasičské družstvo pod vedením Hany Krutišové a Jiřího Jelínka.

Již několik let velmi dobře pracuje družstvo mužů, které se pravidelně umisťuje na předních příčkách hasičských soutěží. V současné době disponuje sbor stříkačkou PPS 12 a vozidlem Gazela. SDH Pavlice pořádá každoročně v červenci noční závody v požárním sportu „O pohár starosty SDH Pavlice“, kterého se účastní přes 20 družstev z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v kategoriích mužů a žen.

22. června 2013 proběhla na fotbalovém hřišti oslava 120. výročí založení sboru, které předcházelo vysvěcení obecního praporu v kostele sv. Filipa a Jakuba. Profesionální hasiči ze Znojma předvedli ukázku vyprošťování osoby z havarovaného auta. Pavličtí hasiči pak ukázku slaňování a nakonec předvedli zásah u požáru za použití stříkačky z roku 1894, která je stále plně funkční.

Sbor má nyní 54 členů, z toho 45 mužů a 9 žen. Bohužel počet členů neustále klesá a sbor stárne. Družstvo mladých, založené v roce 2004, se rozpadlo. Kromě hašení požárů patří k náplni činnosti sboru také spolupráce s Obecním úřadem v Pavlicích (čerpání vody, regulace dopravy, kácení stromů aj.). Sbor se také podílí na kulturním životě obce.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kniha záznamní příjmů a vydání dobrovolné hasičské jednoty v Pavlicích.
  • Kronika dobrovolného sboru hasičského v Pavlicích.
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
    © Zdeněk Nechvátal