tisk domů


Meziválečné období první republiky


B rzy po převratu, v březnu 1919, byl založen Spolek mládeže, jehož účelem bylo vzdělávání, pořádání divadelních představení a zakoupení knihovny. Spolek mládeže zasadil také 1. května 1919 lípu Svobody v horní části vsi. Tento spolek byl 22. června 1919 přeměněn v tělocvičnou jednotu Sokol, vedenou místními učiteli.

Na jaře r. 1919 se v obci utvořily 3 politické strany republikánská (agrární), sociálně-demokratická a lidová (klerikální).

15. listopadu 1919 byl založen Osvětový svaz, jehož účelem bylo vzdělání širších vrstev obyvatelstva – pořádáním přednášek, oslav, řízením veřejné knihovny apod. Osvětový svaz utvořili zástupci místních složek. Prvními členy byli: za obec J. Částek, za školu L. Pokorný, za Sokol A. Nesibová, za Národní Jednotu B. Vašta, za vzdělávací spolek P. Svobodová, za sociální demokracii A. Parůžek, za republikány A. Emr, za stranu lidovou J. Bohdálek, za Domostranu Fr. Březina a za hasiče R. Březina. Knihovna Osvětového svazu vznikla sloučením knihoven hasičské, Sokola a Národní Jednoty.

21. ledna 1921 byl jezuitským kaplanem Viktorinem založen spolek Orel. 20. července 1924 byla otevřena místní Orlovna (v místě dnešní mateřské školky). R. 1930 byl vysvěcen orelský prapor.

V březnu 1923 byla vystavěna silnice ke hřbitovu. V srpnu 1929 obec stavěla silniční přípojku ze státní na okresní silnici, která vede do Jevišovic.

V roce 1925 byla 4. dubna podepsána kupní smlouva mezi Vilémem Ofenheimem, majitelem jevišovického panství, a městem Znojmem o koupi 166,10 ha lesů a 6,68 ha zemědělské půdy v okolí obce Pavlice za 650 000 Kčs.

11. srpna 1929 byla podepsána smlouva o provedení elektrizace v obci, přičemž síť obce Pavlice byla zapnuta 18. června 1930.

4. března 1932 byla udělena licence kina jednotě Orla.

Ze stodoly u domu č. 1 byla v r. 1932 postavena Sokolovna, která byla slavnostně otevřena téhož roku 14. srpna.

Na počátku 30. let se v Německu dostává k moci Hitler a jeho strana NSDAP. Na jeho politiku reagovali také Němci žijící na území Československa v pohraničí. Nepokoje, které probíhaly například i ve Vranovské Vsi, kde se objevily nakreslené hákové kříže a kde r. 1936 byla založena místní buňka Sudetendeutsche Partei (SdP), se Pavlicím vyhnuly z toho důvodu, že zde bylo pouze české, resp. česky smýšlející obyvatelstvo.

Dne 17. června 1936 o půl třetí odpoledne projížděl obcí prezident Edvard Beneš. Na začátku obce byla slavobrána. Obec vyzdobena prapory. Hasičský sbor konal v obci strážní službu.

V únoru 1938 jmenovala obec Pavlice faráře P. Josefa Vaňka čestným občanem.

V r. 1938 byl rozšířen zdejší hřbitov o polovinu, protože starý hřbitov již nestačil.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
  • Historický vývoj lesního majetku města Znojma. [online]. Znojmo [cit. 2009-04-14]. Dostupné na WWW: <http://www.lesyznojmo.cz/historie.htm>
    © Zdeněk Nechvátal