tisk domů


Meziválečné období první republiky


B rzy po převratu, v březnu 1919, byl založen Spolek mládeže, jehož účelem bylo vzdělávání, pořádání divadelních představení a zakoupení knihovny. Spolek mládeže zasadil také 1. května 1919 lípu Svobody v horní části vsi. Tento spolek byl 22. června 1919 přeměněn v tělocvičnou jednotu Sokol, vedenou místními učiteli.

Na jaře r. 1919 se v obci utvořily 3 politické strany republikánská (agrární), sociálně-demokratická a lidová (klerikální).

15. listopadu 1919 byl založen Osvětový svaz, jehož knihovna vznikla sloučením knihoven hasičské, Sokola a Národní Jednoty.

21. ledna 1921 byl jezuitským kaplanem Viktorinem založen spolek Orel. 20. července 1924 byla otevřena místní Orlovna (v místě dnešní mateřské školky). R. 1930 byl vysvěcen orelský prapor.

V březnu 1923 byla vystavěna silnice ke hřbitovu. V srpnu 1929 obec stavěla silniční přípojku ze státní na okresní silnici, která vede do Jevišovic.

V roce 1925 byla 4. dubna podepsána kupní smlouva mezi Vilémem Ofenheimem, majitelem jevišovického panství, a městem Znojmem o koupi 166,10 ha lesů a 6,68 ha zemědělské půdy v okolí obce Pavlice za 650 000 Kčs.

11. srpna 1929 byla podepsána smlouva o provedení elektrizace v obci, přičemž síť obce Pavlice byla zapnuta 18. června 1930.

4. března 1932 byla udělena licence kina jednotě Orla.

Ze stodoly u domu č. 1 byla v r. 1932 postavena Sokolovna, která byla slavnostně otevřena téhož roku 14. srpna.

Na počátku 30. let se v Německu dostává k moci Hitler a jeho strana NSDAP. Na jeho politiku reagovali také Němci žijící na území Československa v pohraničí. Nepokoje, které probíhaly například i ve Vranovské Vsi, kde se objevily nakreslené hákové kříže a kde r. 1936 byla založena místní buňka Sudetendeutsche Partei (SdP), se Pavlicím vyhnuly z toho důvodu, že zde bylo pouze české, resp. česky smýšlející obyvatelstvo.

Dne 17. června 1936 o půl třetí odpoledne projížděl obcí prezident Edvard Beneš. Na začátku obce byla slavobrána. Obec vyzdobena prapory. Hasičský sbor konal v obci strážní službu.

V r. 1938 byl rozšířen zdejší hřbitov o polovinu, protože starý hřbitov již nestačil.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
  • Historický vývoj lesního majetku města Znojma. [online]. Znojmo [cit. 2009-04-14]. Dostupné na WWW: <http://www.lesyznojmo.cz/historie.htm>
    © Zdeněk Nechvátal