tisk domů


Pavlice tehdy a dnes


Tato stránka je věnována, jak už název vypovídá, proměnám, kterými obec Pavlice prošla. Ke každé staré fotografii tak bude pro srovnání připojena fotografie, zachycující totéž místo dnes.

Chtěl bych zde poděkovat i lidem, kteří zapůjčili své fotografie a díky nimž mohla vzniknout nejen tato, ale i ostatní stránky o historii obce Pavlice. Jmenovitě děkuji pánům Jiřímu Kosíkovi, Pavlu Kučerovi, Jaroslavu Machainovi, Pavlu Málkovi, P. Oldřichu Mášovi, Janu Nachtneblovi a Františku Svobodovi.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


© Zdeněk Nechvátal