tisk domů


Starostové obce Pavlice


V  průběhu let se vystřídala ve vedení obce celá řada starostů. V následujícím seznamu bude uvedena jejich posloupnost, která ovšem je v některých případech narušena chybějícími údaji, které budou podle možností průběžně doplňovány.


Rychtáři obce Pavlice:
Příjmení Jméno Rychtářem od - do pozn.
Jeřábek Jiří ??? (zmínka 1760)
Jeřábek Josef ??? (zmínka 1796)
Parůžek František ??? (zmínka 1798, 1800, 1810)
Jeřábek Jan ? 1821 - 1839 ?

Starostové obce (předsedové MNV Pavlice 1945 - 1989):
Příjmení Jméno Starostou od - do pozn.
Purcner Robert ??? (zmínka 1876, 1883)
Machovský Karel ??? (zmínka 1893)
Málek Karel ??? - 1902 (zmínka 1901)
Horák Jiří 1902 - 1906
Bohdálek František 1906 - 1919
Částek Josef 1919 - 1923
Fiala Václav 1923 - 1927
Svoboda František 1927 - 1928 rezignoval
Březina Robert 1928 - 1938
Fišer Tomáš 1938 - 1941
Bohdálek Bohuslav 1941 - 1945
Texl Adolf 1945 květen a červen, rezignoval
Svoboda Karel 1945 - 1946
Štohl Rudolf 1946 - 1947 rezignoval
Přibil František 1947 - 1948 rezignoval
Hübsch Josef 1948 - 1957
Svoboda Karel 1957 - 1960
Sys Ludvík 1960 - 1971
Pigler Rudolf 1971 - 1974
Procházka Miloš 1974 - 1986
Trojan Milan 1986 - 1989
Schwarz Ivan 1989 - 1992 rezignoval
Nachtneblová Bohunka 1992 - 1994
Myslík Josef 1994 - 2010
Holík Jiří 2010 - 2014
Nechvátal Pavel, Ing. 2014 - dosud

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
 • Kniha záznamní příjmů a vydání dobrovolné hasičské jednoty v Pavlicích.
 • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
 • Kronika obce Pavlice (1965-1982). SOkA Znojmo, fond Místní národní výbor Pavlice, ev.č. 559.
 • Kronika obce Pavlice (1984-1988). SOkA Znojmo, fond Místní národní výbor Pavlice, ev.č. 559.
 • Kronika obce Pavlice (1997- ).
 • Kronika obecné školy Pavlice (1818-1900). SOkA Znojmo, fond Základní škola, 1.-4. postupný ročník, Pavlice, ev.č. 560.
 • Kronika obecné školy Pavlice (1884-1924). SOkA Znojmo, fond Základní škola, 1.-4. postupný ročník, Pavlice, ev.č. 560.
 • Obecní rozpočty (1901-1941). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
 • Protokol obecního výboru, obecní rady a zastupitelstva (1912-1931). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
 • Účet obce Pavlice (1761 - 1876). MZA Brno, fond F54 Velkostatek Jevišovice, karton 620, inv.č. 4309 - 4332.
  © Zdeněk Nechvátal