tisk domů


Původ názvu obce Pavlice


Název Pavlice vznikl z osobního jména Pavel a příponou - ice (v prvním dokladu existence obce příponou - ovice) a znamená „ves lidí Pavlových“.

Ve středověkých dokladech se píše také velmi často Paulice s au, které je buď z českého av, v němž v bylo obouretné, nebo přímo z podob jména Pavel: latinského jména Paulus či německého Paul.

Samotné jméno Pavel (Paulus, Paul) k nám proniklo z křesťanského prostředí: sv. Pavel z Tarsu - apoštol; sv. Pavel Sergio - prokonsul na Kypru a biskup.


Pro pojmenování obce Pavlice mohou být různá vysvětlení:

  1. podle jména majitele půdy, který obec založil
  2. podle jména nejvýznamnějšího obyvatele z počátků obce
  3. pod vlivem křesťanství podle apoštola Pavla
  4. Paulus v latině znamená „malý“

Názvy obce v historických pramenech:
1252 Paulowic
1514 Paulicze
1519 Pawlicze
1528 Paulicze
1576 Paulycze
1580 Paulicz
1671, 1718, 1720, 1751 Paulitz
1846 a 1872 Paulitz Paulice
1881 Poulice
1885 Paulitz Pavlice
1924 Pavlice


Název Pavlice ve světě
  1. vrch Pavlice - Brtnická vrchovina (551 m n.m.) - Česká republika
  2. obec Pavlice - okres Trnava - Slovenská republika
  3. obec Pavlice - region Licko-Senjska - Chorvatská republika

zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Hosák, L., Šrámek, R. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 2.část. Praha : Academia, 1980. 538 s.
    © Zdeněk Nechvátal