tisk domů


Pečetě majitelů Pavlic


Pečeť je prostředek vytištěný, vytlačený či jinak připevněný na dokumentu (nebo jiném předmětu), sloužící k ověření jeho pravosti. Obvykle také na sobě nese grafický vzor identifikující majitele. Razidlo, kterým se pečeti dodává její grafická podoba, se označuje jako pečetidlo nebo pečetní typář. Studiem pečetí se zabývá sfragistika.Jan ze Mstěnic (Pavlice vlastnil v letech 1519 - 1531)

Tato pečeť Jana ze Mstěnic, jakožto svědka, byla přivěšena k listině Piroty z Lichtenburka a z Bítova sepsané na Sádku 24. října 1488. Kromě této je k listině přivěšeno dalších šest pečetí. Pečeť z včelího vosku ve voskové misce je okrouhlého tvaru, černé barvy. V pečetním poli je štít, ve kterém je snad pták.

Koroborace listiny: A protož svrchupsané strany na zdržení a jistotu toho k těmto smlúvam pečeti své jsou podle našich přivěsili a my pro paměť toho jedné každé straně dali jsme jednu smlúvu pod pečeťmi našimi a jich.Kníže Jindřich Václav mladší (Pavlice vlastnil v letech 1628 - 1639)

Pečeť byla přivěšena k listině sepsané právě Jindřichem Václavem mladším, knížetem minsterberským a olešnicko - bernštatským, 20. února 1635 ve Šternberku. Pečeť z včelího vosku v dřevěném pouzdře je okrouhlého tvaru, červené barvy.

Opis: [ ]WENCES[ ]MVNSTEB[ ] CO[ ] D[ ]STERN[ ].

Popis pečetního obrazu: V pečetním poli je pět malých štítů (uspořádaných do "X") - ve středu je štít, v jehož horní polovině jsou tři břevna, na štítu je helm s přikrývadly, v klenotu rozevřená křídla, na kterých jsou pruhy; ve štítu vpravo nahoře je orlice s perisoniem, na štítu helm s přikrývadly, v klenotu koruna a paví ocas; ve štítu vlevo nahoře je orlice s perisoniem, na štítu helm s přikrývadly, v klenotu koruna a paví ocas, na kterém se opakuje orlice; ve štítu vpravo dole je šachovnice, na štítu helm s přikrývadly, v klenotu koruna a paví ocas se šachovnicí; ve štítu vlevo dole jsou dvě výseče (pošikem), na štítu helm s přikrývadly, v klenotu koruna a rozevřená křídla, na kterých se opakuje erbovní znamení. Nahoře nad prostředním štítem a mezi oběma štíty nahoře je stuha s nápisem - nečitelné. Volnou plochu vyplňují ornamenty s rostlinnými motivy.

NahoruJean Louis Raduit hrabě de Souches (Pavlice vlastnil v letech 1649 - 1682)

Pečeť byla přivěšena k listině sepsané hrabětem de Souches, 7. února 1654 v Jevišovicích. Pečeť z včelího vosku v dřevěném pouzdře je okrouhlého tvaru, červené barvy.

Koroborace listiny: Zu Uhrkundt undt mehrer gewisheit dessen habe Ich Wohlbedachtig undt mit gueter wissenschaft an dies Meine abstederlich ertheilte Confirmation undt bestettigung Mein Freiherrlich Insigl fur hangen Lassen undt mit Eigener handt Unterschriben.

Opis: (14,00) . LV[..]WIG . RATV[ ]G . / DE SOVCH[ ]YHER /

Popis pečetního obrazu: V pečetním poli je čtvrcený štít se srdečním štítkem, ve kterém je prohnutá špice, v pravém i levém horní rohu je srdce, dole ve sředu je srdce a pod ním půlměsíc položený vodorovně, v 1. a 4. poli hlavního štítu je šachovaná orlice, 2. a 3. pole je dvakrát dělené a spodní pole je dále dělené - přes 1. a 2. pole je dvoupatrová věž s cimbuřím a na ní čtyři korouhve. Na štítu jsou dva helmy s přikrývadly a dva klenoty - vpravo orlice, vlevo ta samá věž jako ve štítu. Opis je na stuze. Vše je lemováno věncem.

NahoruKarel Ludvík Raduit hrabě de Souches (Pavlice vlastnil v letech 1682 - 1691)

Pečeť byla přivěšena k listině sepsané Karlem Ludvíkem 11. února 1683 ve Vídni. Pečeť z včelího vosku v dřevěném pouzdře je okrouhlého tvaru, červené barvy.

Koroborace listiny: Zu urkhundt undt mehrer gewisheit dessen habe ich an diese meine wissentlichertheilte confirmation undt bestattigung mein graff. Insiegel fur hangen lassen undt mit aigener handtunterschrieben.

Opis: bez opisu

Popis pečetního obrazu: V pečetním poli je čtvrcený štít - oválná kartuše - se srdečním štítkem - nezřetelné, v 1. a 4. poli hlavního štítu je orlice, ve 2. a 3. poli zřejmě věž, nad štítem je baronská koruna.

NahoruKarel Josef Raduit hrabě de Souches (Pavlice vlastnil v letech 1691 - 1736)

Pečeť byla přivěšena k listině sepsané Karlem Josefem 3. dubna 1704 v Jevišovicích. Pečeť z včelího vosku v dřevěném pouzdře je okrouhlého tvaru, červené barvy.

Koroborace listiny: Zu uhrkundt und mehrer gewisheit dessen habe ich an disse meine wissentlich erthailte confirmation und bestattigung mein Graff. Insigel fur hangen lassen, und mit argener Handtunderschriben.

Opis: (13,00) C : L : R : S : R : I : COMES . DE SOVCHES [ ] PLATSCH /

Popis pečetního obrazu: V pečetním poli je čtvrcený štít se srdečním štítkem, ve kterém je prohnutá špice, v pravém i levém horním rohu je srdce, které je i dole ve středu a pod ním je půlměsíc položený vodorovně, nad štítkem je korunka, v 1. a 4. poli hlavního štítu je šachovná orlice, 2. a 3. pole je dvakrát dělené a spodní (3.) pole je dále dělené, přes dvě horní pole je patrová oblá věž s cimbuřím a na ní je pět korouhví, nad štítem je pěticípá koruna. Štít je z obou stran a ze spodu ozdoben ratolestmi. Opis je na stuze. Vše je lemováno věncem.

NahoruAlois hrabě Ugarte (Pavlice vlastnil v letech 1756 - 1817)

Pečeť byla přivěšena k listině sepsané Aloisem Ugarte 16. února 1777 v Jevišovicích. Pečeť z včelího vosku v dřevěném pouzdře je okrouhlého tvaru, červené barvy.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Listiny. SOkA Znojmo, fond Archiv města Znojmo, ev.č. 1782.
  • Listiny. SOkA Znojmo, fond Archiv městečka Jevišovice, ev.č. 284.
  • Felcman, O., Fukala, R. a kol. Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-949-2
  • Plaček, M., Futák, P. Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-683-4
  • Urban, J. Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-579-X
    © Zdeněk Nechvátal