tisk domů


Obyvatelstvo Pavlic


Rok Počet obyvatel Počet obydlených domů Češi Němci Ostatní
1788 51
1794 325 48
1801 352 56
1834 480 78
1835 80
1858 645 95
1869 578 100
1880 670 104 662 8
1890 667 105
1900 667 111 663 1 3
1910 743 125 735 7 1
1921 713 129 693 6 14
1928 751 134
1930 723 154 668 2
1949 640 176
1961 669
1965 655
1970 659
1971 590
1972 581
1973 569
1974 572
1975 554
1976 538
1977 529
1978 518
1979 492
1980 495
1981 515
1982 520
1984 517
1987 491
1989 472
1991 452
1996 473 180
2007 479


Vývoj počtu obyvatel Pavlic

Nahoru


Údaje vycházejí ze statistických záznamů v obecních kronikách, z farní kroniky, ze sčítání obyvatelstva provedeného českým statistickým úřadem, z měsíčníku "Od Horácka k Podyjí" (ročník VI./1928); Schwoy, F. J., Topographie vom Markgrafthum Mähren. III. Band. Wien: 1794, s. 373; Wolny, G. Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. Znaimer Kreis. Brno: 1837, s. 260


zpět na historie Pavlic

© Zdeněk Nechvátal