tisk domů


Lidová architektura


V ýchodně od stávající části vesnice rázu „ulicovky“, postavené po obou stranách tzv. císařské cesty z Vídně přes Znojmo a Jihlavu do Prahy, se nachází původní návesní jádro staré obce Pavlice. Na této návsi se nacházejí jak domy se štítovou orientací, tak okapní zástavba.Roubená stodola

Vlevo silnice směrem do Boskovštejna stojí zemědělská usedlost č.p. 39 se štítovou orientací domu. Její součástí je dodnes dřevěná roubená stodola, která bývala pro tuto část jihozápadní Moravy zcela příznačná. Je pravděpodobně již jednou z posledních, která se na jihozápadní Moravě dochovala.

Stodola je umístěna na konci dvora napříč jako jeho závěr. Jde o typ příčně průjezdné stodoly s delší osou v přibližném směru V-Z. Stavba byla situována na mírném svahu, proto především západní část spočívá na kamenné podezdívce. Konstrukce je roubená ze silných jedlových trámů, které jsou hraněné otesáním z boků. Horní a dolní části nebyly opracované, a proto se místy ve spárách mezi trámy zachovala pouze ve zbytcích kůra. Jednotlivé trámy jsou volně vázané, aby úroda (snopy obilí) ve stodole vysychala. Trámy v nárožích jsou svázány čepy (na dlab) jen s mírně přečnívajícím zhlavím. Uprostřed delších stěn (jižní a severní) se nacházejí velká vrata pro vjezd a výjezd vozu.

Stávající střešní konstrukci pokrývá již novodobá cementová krytina asi ze 30. let minulého století. Původně bývaly stodoly na jihozápadní Moravě kryté došky. Stavba je 15,80 m dlouhá a 5,92 m široká. Výška stěny od spodní hrany dolního trámu až po pozednici činí 2,67 m.zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974. 399 s.
  • Kovárník, J. Roubená stodola v Pavlicích. In Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav, 2003, s. 133-134.
  • Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980. 630 s.
  • Vařeka, J., Frolec, V. Lidová architektura. Praha: Grada, 2007. 427 s.
    © Zdeněk Nechvátal