tisk domů


Charakteristika obce Pavlice


Pavlice na mapě České republiky

Obec Pavlice se nachází v Jihomoravském kraji (okres Znojmo), 18 km západně od města Znojma, na silnici I. tř. E59/38.

Povrch obce je značně vlnitý, protože Pavlice leží na okraji Česko-moravské vrchoviny.

K vesnici patří také dva rybníky: Blažkovský a Nový. Vlhké louky kolem Blažkovského rybníka s přirozenou vegetací jsou chráněným přírodním výtvorem.


Údaje k 31.12.2007
Počet obyvatel 479 Průměrná nadmořská výška 402 m n.m.
Zeměpisná šířka 48° 58’ 17’’ Zeměpisná délka 15° 53’ 56’’
Celková výměra katastru 1 402 ha - orná půda 692 ha
- zahrady 16 ha - ovocné sady 3 ha
- trvalé travní porosty 21 ha - lesní půda 604 ha
- vodní plocha 7 ha - zastavěná plocha 21 ha


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1995- ).
  • Český statistický úřad. Vybrané statistické údaje za obec. [online]. [cit. 2008-07-11]. Dostupné na WWW:
    <http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&kapitola_id=5&kontext=t&razeni=ta &pro_3260478= 594601>
    © Zdeněk Nechvátal